Kudy k nám?

Kudy k nám?

Freeport najdete na česko-rakouských hranicích, jen pár kilometrů od Znojma.

Máme otevřeno 363 dní v roce, vždy od 10.00–20.00.

Podívejte se na mapu

Nová položka

Hrady, zámky a zajímavá místa Znojemska

Další zajímavá místa v okolí královského města Znojmo.

Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí ležící na jižní hranici českého státu asi 110 km od Vídně patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Současnou podobu mu vtiskli po ničivém požáru v roce 1665 hrabata Althannové. Dnes je jako národní kulturní památka situovaná v západní části Národního parku Podyjí v péči českého státu.


Hrad Bítov

Státní hrad Bítov se nachází nad soutokem Dyje a Želetavky asi třináct kilometrů severozápadně od Vranova. Tento původně královský hrad je poprvé připomínán po roce 1060 jako jeden z prvních strážních hradů na jižní hranici českého státu. Později byl několikrát přestavěn na opevněné romantické sídlo. Trvale byl obydlen až do roku 1945 a za celou dobu své existence nebyl pravděpodobně nikdy dobyt. Je veřejnosti přístupný v hlavní turistické sezóně od května do září s výjimkou pondělí.


Cornštejn

Cornštejn je zříceninou rozsáhlého hradu z první poloviny 14. století. Původně zeměpanská pohraniční pevnost přešla brzy do majetku pánů z Lichtenburka. V roce 1465, za Hynka Bítovského z Lichtenburka, který odmítl přísahat věrnost koruně, byl dobyt vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Postupně pak ztrácel na významu a od konce 16. století je již uváděn jako pustý. V současné době je zpřístupněna veřejnosti, a to denně, ale zpravidla jen v červenci a srpnu. a Želetavky.


Hardegg

Hardegg s necelou stovkou trvale žijících obyvatel je nejmenším městem Rakouska. Leží na soutoku Dyje a potoka Fugnitz. Městečku s farním kostelem svatého Víta z první poloviny 13. století dominuje hrad vystavěný ve 12. a 13. století a přestavěný začátkem 20. století. Na hradě sloužícím po několik století k ostraze staré zemské hranice jsou dnes umístěny památky na Maxmiliána Habsburského, bratra císaře Františka Josefa I., který byl jako mexický císař v roce 1867 popraven.Nový Hrádek u Lukova

Nový Hrádek u Lukova je národní kulturní památka. Nachází se asi 14 km východně od Vranova. Je tvořen dvěma objekty - starší lucemburskou stavbou s dvojitým oválným prstencem hradebních zdí ze 14. století a předním hradem, který vznikl postupně v 15. a 16. století z původního předsunutého opevnění. Výjimečným zážitkem je i pohled z hradní vyhlídky na strhující panoráma podyjského kaňonu.


Čížov

Čížov je malá obec osm kilometrů východně od Vranova s dochovanou vesnickou architekturou a kaplí Panny Marie Bolestné z roku 1756. Na konci obce je situováno návštěvnické středisko správy Národního parku Podyjí se stálou expozicí o přírodě parku a informační kanceláří. V jeho blízkosti je zachována část hraniční linie drátěných zátarasů - tzv. železné opony. Čížov je ideálním výchozím bodem do obou národních parků, českého Podyjí i rakouského Thayatalu.


Pěchotní srub MJ-S3 Zahrada

Nachází se na jižním okraji obce Šatov, jižně cca 300 m od hospody "U Fandy". Je jedním ze šesti postavených objektů těžkého opevnění na jihu Moravy. Srub byl zařazen spolu s ostatními pevnostmi do soustavy opevnění proti Rakousku.Pevnostní výbava z konce 30 let - lehké a těžké kulomety, uzávěry střílen, výstroj pancéřovaných zvonů.


Vodní mlýn ve Slupi

Dějiny vodního mlýna ve Slupi jsou úzce spojeny s vývojem rozsáhlého krhovicko-jaroslavického vodního náhonu, který po staletí spoluutvářel vodní poměry povodí Dyje na hranici Moravy a Rakouska a vtiskl svou pečeť tvářnosti jihomoravského pohraničí. Sloužil jako zdroj pohonné síly pro čtyři mlýny: Neslovice, Micmanice, Slup, Oleksovičky a k napájení rybníků v celém povodí.


Muzeum motorismu

Asi na 500m2 najdete expozici bezmála čtyřiceti automobilů, patnácti motocyklů a pětatřiceti starých bicyklů do roku 1950, výhradně české produkce. Celkovou atmosféru doby podtrhují doplňující exponáty týkající se motorismu: benzínové a olejové výdejní stojany, smaltované reklamní cedule, rozcestníky a směrové cedule, sbírka heverů a olejniček, zapalovacích svíček, plechovek od olejů, a mnoho dalších doplňujících předmětů týkajících se motorismu třicátých let.


1.České muzeum motocyklů v LESNÉ u Znojma

Unikátní výstavní a rekreační areál s rozsáhlou expozicí historických motocyklů, sidecarů, automobilů a technických zajímavostí. Výstavná areál pro historická vozidla a rekreační komplex se širokou nabídkou ubytovacích služeb nedaleko Znojma. Šest výstavních sálů plných technického kulturního dědictví našich předků. Ráj pro kluky malé i velké i krásný zážitek pro jejich dámský doprovod.

 

Související obrázky

Nová položka Nová položka cornštejn muzeum Nová položka Nová položka Nová položka Nová položka Nová položka