Kudy k nám?

Kudy k nám?

Freeport najdete na česko-rakouských hranicích, jen pár kilometrů od Znojma.

Máme otevřeno 363 dní v roce, vždy od 10.00–21.00.

Podívejte se na mapu

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ

 V rámci všech akcí pořádaných spol. Freeport Leisure Czech Republic s.r.o. mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Z pořízených fotografií nebo záznamů nebudou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách a k zobrazeným a zaznamenaným osobám nebudou systematicky přiřazovány další osobní údaje, nedojde tedy ke zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. nebo čl. 4 odst. 2 GDPR.

Tímto se správce (Freeport Leisure Czech Republic s.r.o.) zavazuje k přiměřené propagaci jednotlivých akcí (webové stránky společnosti, tiskové materiály, televizní vysíláni) a ke splnění podmínek k zachování důstojnosti a cti snímaných a zveřejňovaných subjektů údajů (návštěvníci, soutěžící). Vzhledem k okolnostem plánovaných akcí lze tedy rozumně předpokládat, že návštěvníci svou účastí na těchto akcích souhlasí s výše uvedeným.

Společnost Freeport Leisure Czech Republic nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o.

Chvalovice 196 - Hatě

669 02 Znojmo

Czech Republic

www.freeport.cz